Platz 1: Den Zug verpasst (Foto: Christina Fischer)

Platz 2: Robby (Foto: Roland Müller)

Platz 3: Verblutet (Foto: Christina Fischer)

Platz 4: Beleuchtungsstil (Foto: Christina Fischer)

Platz 5: Der Stolze (Foto: Roland Müller)