Like in Paradise (Foto: Matthias Münch)

Schloss Bertholdsburg (Schleusingen) (Foto: Matthias Münch)

Aufstieg zum Himmel (Foto: Matthias Münch)

Alone (Foto: Matthias Münch)

Frauenschuh (Foto: Matthias Münch)

Yellow Rapsodie (Foto: Matthias Münch)

Let The Sun Shine (Foto: Matthias Münch)